Endelig utkast til valgprogram er lansert!

Publisert av: Ane Fidjestøl Publisert: 08. januar 2023
Oppdatert: 08. februar 2023
Lesetid: ca. 1 min
Oslo SVs programkomité har nå ferdigstilt sitt andreutkast til valgprogram for 2023-2027. Andreutkastet er det endelige utkastet til programkomiteen og vil behandles og vedtas på Oslo SVs årsmøte 11.-12. februar.

Andreutkastet til valgprogram for 2023 – 2027 kan du lese her.

Alle medlemmer av Oslo SV kan foreslå endringer til valgprogrammet. Det oppfordres til at lokallagene inviterer til lokallagsmøter om valgprogrammet og andre årsmøtesaker i forkant av årsmøtet i februar.

Fristen for å sende inn endringsforslag til programmet er to uker før årsmøtet, altså innen midnatt lørdag 28. januar.

Endringsforslagene vil deretter behandles av en redaksjonskomite, som vil gi sine innstillinger til de innsendte endringsforslagene. Det vil altså ikke være mulig å sende inn endringsforslag til valgprogrammet under årsmøtet. 

Fristen for å sende inn endringsforslag gikk ut 28. januar. Du finner forslagene med redaksjonskomiteens innstilling her. 

Programkomiteen har også utformet et saksvedlegg til valgprogrammet med informasjon om valgprogrammet, begrunnelser for dissensene og annen informasjon tilknyttet program-prosessen.

Programkomiteen har blitt ledet av Una Pasovic og består for øvrig av William Wessel Nore, Cato Brunvand Ellingsen, Maylen Mago Pedersen, Stian Amadeus Antonsen, Kristian Takvam Kindt, Lina Maria Karlsen, Julia Giæver, Gajaen Chandrasegaram, Anja Røyne og Eris Moronski.

Spørsmål til valgprogrammet kan rettes til Una Pasovic på u.pasovic@gmail.com