Frister fram mot årsmøtet

Publisert av: Roman Linneberg Eliassen Publisert: 05. januar 2015
Oppdatert: 20. februar 2015
Lesetid: ca. 1 min
Oslo SV avholder fylkesårsmøte 28. februar - 1. mars i Hagegata 23. Her finner du viktige frister fram mot årsmøtet.
7.2 Frist for innsending av forslag som skal behandles av årsmøtet. Sendes til oslo@sv.no. Gjelder også endringsforslag til vedtektene.
7.2 Frist for innmelding for å få stemmerett på årsmøtet (gjelder ikke hvis medlemmet har betalt i 2014).
10.2 Frist for innsending av delegater.
13.2 Frist for innsending av endringsforslag til forslag til kommuneprogram.
14.2 Utsending av dagsorden og alle innkomne forslag / sakspapirer.
25.2 Formøte til årsmøtet. 18:00 på Partikontoret i Hagegata 22.
25.2 Frist for innsending av endringsforslag til andre saker enn kommuneprogrammet.
Årsmøtepapirer finner du her.