SV på Rådhuset

Her finner du kontaktinfo til SVs folkevalgte og ansatte i bystyregruppa og i byrådet.

Bystyregruppa

Gruppeleder og bystyremedlem
Ola Wolff Elvevold
Telefon: 416 85 031
E-post: Ola.Wolff.Elvevold@oslobystyre.no

Ordfører og bystyremedlem
Marianne Borgen
Telefon til ordførerens forværelse: 23 46 18 36
E-post: marianne.borgen@oslobystyre.no

Ordføreren har svært stor pågang av henvendelser, og man må påregne noe tid for å få svar. Politiske henvendelser til Oslo SVs bystyregruppe bør rettes til gruppeleder eller kommunikasjonsrådgiver.

Bystyremedlem
Sarah Lilleberg Safavifard
Telefon: 412 85 203
E-post: sarahlilleberg.safavifard@oslobystyre.no

Bystyremedlem
Arvid Ellingsen
Telefon: 950 79 056
E-post: arvid.ellingsen@oslobystyre.no

Bystyremedlem
Trine Dønhaug
Telefon: 481 75 523
E-post: trine.donhaug@oslobystyre.no

Bystyremedlem
Tarjei Helland
Mobil: 97685690
E-post:

Kontaktinformasjon til vararepresentantene finner du her.

Ansatte i bystyregruppa

Politisk rådgiver
Lena Jensen
E-post: lena.jensen@oslobystyre.no
Mobil: 913 00 169

Kommunikasjonsrådgiver
Jens Aas-Hansen
E-post: jens.aas-hansen@oslobystyre.no
Mobil: 470 16 450

SV i byrådet

Byråd for oppvekst og kunnskap
Sunniva Holmås Eidsvoll
Telefon forværelse: 909 14 166
E-post: sunniva.holmas.eidsvoll@oslo.kommune.no

Byråd for kultur, idrett og frivillighet
Omar Samy Gamal
Telefon forværelse: 23 46 11 44
E-post: omar.gamal@oslo.kommune.no

Henvendelser til byrådene bør rettes til forværelset eller en av byrådssekretærene. Invitasjoner til arrangementer i regi av SV og henvendelser om politiske saker som haster rettes til byrådssekretærene. Invitasjoner til andre arrangementer sendes til postmottak@byr.oslo.kommune.no, fortrinnsvis med minst 2 ukers varsel.

Byrådssekretær (oppvekst og kunnskap)
Kristian Takvam Kindt
Mobil: 951 09 246
E-post: kristian.t.kindt@oslo.kommune.no

Byrådssekretær (oppvekst og kunnskap)
Aila Emilie Kamaly
Mobil: 994 43 274
E-post: aila.emilie.kamaly@oslo.kommune.no

Byrådssekretær (finans)
Åsmund Strand Johansen
Mobil: 416 10 703
E-post: asj@oslo.kommune.no

Byrådssekretær (kultur, idrett og frivillighet)
Hanne Lyssand
Mobil: 951 98 859
E-post: hanne.lyssand@oslo.kommune.no