Aktuelt

Alle
SV illustrasjonsbilde februar 6, 2023 – Aktuelt

ÅRSMØTET: Disse spennende debattene skal avgjøres 11. og 12. februar

Oslo SVs årsmøte for 2023 arrangeres 11. - 12. februar på Ingeniørenes Hus.
SV illustrasjonsbilde januar 8, 2023 – Aktuelt

Endelig utkast til valgprogram er lansert!

Oslo SVs programkomité har nå ferdigstilt sitt andreutkast til valgprogram for 2023-2027. Andreutkastet er det endelige utkastet til programkomiteen og vil behandles og vedtas på Oslo SVs årsmøte 11.-12. februar.
SV illustrasjonsbilde desember 5, 2022 – Aktuelt

Valgt som bystyrekandidater for Oslo SV i 2023

52 navn ble stemt inn på Oslo SVs valgliste under kveldens nominasjonsmøte. - Nå er vi klare for å vinne valget.
SV illustrasjonsbilde november 23, 2022 – Aktuelt

Ny kursrekke: Bli trygg i SV

Enten du har vært med en stund, eller er relativt fersk. Nå har du sjansen til å trene argumentasjon og lære deg noen nyttige verktøy av Oslo SVs stortingsrepresentant og tidligere leder av SU, Andreas Sjalg Unneland. Gjennom en kursrekke på tre mandagskvelder i januar og februar vil Andreas – og hans inviterte gjester – […]
SV illustrasjonsbilde november 15, 2022 – Aktuelt

Budsjett 2023: – Bedre økonomi for de mange

Lavere billettpriser, gratis skolemat og en historisk fullføring av gratis AKS i hele byen. - Vi vet at mange i denne byen sliter med økte priser. Med dette budsjettet demper vi presset på lommeboka for mange, sier SV-byråd Sunniva Holmås Eidsvoll.
SV illustrasjonsbilde november 6, 2022 – Aktuelt

Oslo SVs førsteutkast til valgprogram er lansert!

Oslo SVs programkomité har nå ferdigstilt sitt førsteutkast til valgprogram for 2023-2027. Førsteutkastet er på høring frem til 15. november 2022.
SV illustrasjonsbilde november 5, 2022 – Aktuelt

Alt du trenger å vite om nominasjonsmøtet

Nominasjonskomiteen i Oslo SV har blitt ledet av Marianne Borgen. Komiteen har lagt frem sitt endelige utkast til liste. I forslaget er de ti første kandidatene forhåndskumulert. Det betyr at de har langt større sannsynlighet for å bli valgt inn enn resten av kandidatene. Den endelige listen blir vedtatt på Oslo SVs nominasjonsmøte 5. desember. […]
SV illustrasjonsbilde november 4, 2022 – Aktuelt

Nominasjonskomiteens endelige listeforslag

Nominasjonskomiteen har lagt frem endelig forslag til valgliste. Det er ingen endringer i toppen av lista sammenliknet med førsteutkastet. Sunniva Holmås Eidsvoll foreslås som førstekandidat og Omar Samy Gamal på plassen under som ordførerkandidat. – Det er stor stas å få toppe et så solid listeforslag. SVs prosjekt er å få utslippene og forskjellene ned. […]
september 13, 2022 – Aktuelt

Nominasjonskomiteens første listeforslag

Sunniva Holmås Eidsvoll er foreslått som førstekandidat og Omar Samy Gamal som ordførerkandidat av Oslo SVs nominasjonskomité.
SV illustrasjonsbilde august 30, 2022 – Aktuelt

Sannhet og forsoning på repskapet

Når Oslo SV inviterer til møte i representantskapet tirsdag 13. september, er Sannhets og forsoningskommisjonen en av hovedsakene. Og vi har invitert kommisjonens leder, Dagfinn Høybråten, til å innlede. Kommisjonen skal granske fornorskingspolitikk og urett overfor samer, kvener og norskfinner og skogfinner. Formålet er å legge grunnlag for anerkjennelse av samers og kveners/norskfinners erfaringer i møte med […]
SV illustrasjonsbilde august 16, 2022 – Aktuelt

Medlemsmøte

Hvordan skal SV ivareta lokaldemokratiet og lokaldemokratiske initiativ? Mange SV-medlemmer engasjerer seg lokalt i saker av betydning for miljø og levekår, og samarbeider godt med våre folkevalgte i bydelene og Bystyret. I noen politiske saker, ofte innen byutvikling, kan det oppstå uenighet mellom lokale aktivister, bydel/bydelsutvalg og kommunen/Bystyret. Noen ganger oppstår også denne uenigheten innad […]
SV illustrasjonsbilde juni 14, 2022 – Aktuelt

Boligaksjon!

Oslo SV har nettopp vedtatt masse ny, offensiv boligpolitikk. Boligmarkedet er en forskjellsmaskin, og den nye politikken er vårt forslag til hvordan vi kan rydde opp. Vi vil blant annet etablere en ny boligetat, jobbe for at plan- og bygningsloven endres så kommunen kan kreve at 30% av alle nybygg settes av til boligsosiale prosjekter […]
1 2 3 22