Lytt til teksten herChoose your language

Kjære Oslo-borger!

Det betyr noe hvem som styrer i hovedstaden.

De siste åtte årene har hovedstaden hatt rødgrønt flertall og ordfører fra SV. Det har blitt renere luft og lavere utslipp. Gratis aktivitetsskole og gratis skolemat. Bedre kollektivtilbud og mindre biltrafikk. Mer velferd og mindre privatisering. 

Vi er stolte over alt vi har fått til, men vi må videre!

Forskjellene skal ned

Oslo er fortsatt en delt by med store forskjeller i makt og rikdom. Hvor du bor har mye å si for hvilke muligheter du har. Dette vil SV gjøre noe med. Ved å la de med mest fra før bidra mer, får vi råd til å gjøre Oslo til en bedre by å bo i for alle.

SV går til valg på:

Profittfri velferd. Barnehager, eldreomsorg og barnevern skal drives av kommunen eller ideelle organisasjoner.
En rettferdig boligpolitikk. Alle skal ha et trygt hjem, uansett om man leier eller eier. Vi vil gjøre det lettere for unge og førstegangskjøpere å eie egen bolig.
Trygge jobber for alle. Renholdere på skoler og sykehjem skal få hele og faste stillinger i kommunen.

Utslippene skal ned

Klimakrisen er her nå, og må løses nå. De neste årene vil avgjøre om verden når klimamålene. SV vil derfor skjerpe Oslos klimamål med nye løsninger. Vi gir oss ikke før utslippene er under null, og Oslo fanger mer CO2 enn vi slipper ut. 

SV går til valg på:

Solkraft på 40.000 tak innen 2030. Slik får vi mindre utslipp og lavere strømregning.
Mer satsing på sykkel, trikk, buss og bane – det skal bli enklere å reise miljøvennlig.
Bilfritt byliv i sentrum, rundt skolene og der folk bor. Alle skal ha tilgang på natur i nærmiljøet.

En motiverende skole

Motiverte elever lærer mer. Derfor trenger vi en mer praktisk og variert skole med mindre press, og en fritid der barn har tid – og råd – til å dyrke interessene sine. Alle barn må få være en del av fellesskap der de kan lære, lykkes og trives.

SV går til valg på:

Lekser på skolen og fri hjemme for de yngste elevene. Innføre leksefri norm for 1.-4. trinn.
En rettferdig inntaksordning til videregående skole, som gir reell valgfrihet og mer mangfold.
Makspris på fritidsaktiviteter. Alle unge skal ha råd til å delta i idrett og kultur.

Oslo SVs valgkampprogram 2023-27

Last ned valgprogram

Våre kandidater

1. kandidat: Sunniva Holmås Eidsvoll

Sunniva er byråd og styrer oppvekst- og skolepolitikken i Oslo. Hun brenner for å stanse klimakrisen, jevne ut forskjeller og at alle barn og unge skal ha en god oppvekst.

2. kandidat: Omar Samy Gamal

Omar er SVs ordførerkandidat og slåss for en by som inkluderer alle. Tidligere har han jobbet på gatekjøkken og som lærer. Nå er han byråd og styrer kultur- og idrettspolitikken.

3. kandidat: Sarah Safavifard

Sarah er feminist og kjemper for en rettferdig boligpolitikk, og en fremtid fri for naturødeleggelser og klimakrise. Hun er utdannet lærer og er klar for fire nye år i Oslo bystyre.

4. kandidat: Ola Wolff Elvevold

Ola bor i Groruddalen, leder SV i bystyret og har lang fartstid fra miljøbevegelsen. Han vil kutte klimautslippene med bedre kollektivtilbud, grønn byutvikling og solenergi på byens tak.

Her finner du alle bystyrekandidater for Oslo SV i 2023.

Vil du bidra til et mer grønt og rettferdig Oslo, også i årene fremover?

Du lurer kanskje på hva vi har drevet med siden 2015? 🤔

Helt konkret har Oslo SV og byrådet blant annet:

Vi har utjevnet forskjeller og styrket arbeidslivet

Grønnere og bedre by for innbyggere og næringsliv

Mer og billigere kollektivtransport

Klima og miljø

En bedre oppvekst for de yngste

Gratis aktivitetsskole, skolemat og flere lærere

Et mer rettferdig arbeidsliv

Mer inkluderende idrett og friluftsliv

Flere museer, oppgraderte biblioteker og gratis kulturtilbud

Etablert Oslobolig og kjempet for en mer sosial boligpolitikk

En bedre oppvekst for de yngste

Flere lærere og gratis aktivitetsskole

Styrket psykisk helsehjelp for barn og unge

Mer inkludering og feministisk politikk

Bedre eldreomsorg, mer velferd og forebygging

En ny og kunnskapsbasert ruspolitikk

Mer internasjonal solidaritet og forpliktende samarbeid

Alt dette hadde ikke vært mulig uten deg.

Vi er stolte over alt det rødgrønne byrådet har fått til så langt, men kampen er på ingen måte over!

Høstens valg blir avgjørende for å få gjennomslag for en politikk for de mange – ikke for de få. Vi trenger din hjelp for å sikre et fortsatt rødgrønt byråd og få sterke SV-stemmer inn i bydelene og bystyret i Oslo.

Uansett hva du kan, og hvor mye du har tid til å være med: Vi trenger din hjelp!

Vil du bidra til fire nye år med SV i byråd?

Stem SV
fra 10. august