Hvem skal sitte på Stortinget for Oslo SV?

NÅ har nominasjonsprosessen startet! Valgkomiteen er i gang med sitt arbeid.
Hvem vil du at skal representere SV på stortinget?

Nominasjonskomiteen ber om innspill fra vanlige medlemmer, lokallag og Oslo SU på kandidater til stortingsvalglista 2025. De ønsker forslag levert i dette skjemaet.
Eventuelt kan det sendes skriftlig på epost til oslo@sv.no.

Forslag bør være begrunnet, og det må fremgå om de som foreslås er blitt forespurt og har stilt seg positive til dette. Det kan spilles inn kandidater som er aktive i partiet, men også SV-medlemmer som har vært/er aktive i andre sammenhenger.

Vi ønsker at lokallag spiller inn forslag på kandidater fra eget lokallag, men også fra andre lag.

Vi ønsker at lokallagene spesifiserer om de kandidatene de foreslår er til topplassering (1-6) eller lengre nede på lista. Merk at det forventes at alle på lista, uavhengig av plassering, må være beredt til og motivert for å gjøre en stor innsats i valgkampen.

Viktige frister:

28. mai: Frist for kandidatene til å svare på om de ønsker gjenvalg.

08. august: Frist for å fremme forslag til nominasjonskomiteen. Forslag etter
denne datoen vil ikke bli avvist, men har dårligere sjanser til å vinne frem.

02. september: Frist for å melde seg inn i SV for å få stemmerett (3 mnd før)

08. september: Innstilling (førsteutkast) til liste sendes på høring til lokallagene

20. oktober: Lokallagenes frist for innspill til førsteutkastet til liste (søndag)

28. oktober: Siste møte i nominasjons komiteen.

02. novmember: Frist for å sende ut endelig innstilling og innkallingen til
nominasjonsmøtet (30 dager før)

11. november Frist for å melde flytting til Oslo SV for å få stemmerett (3 uker før)

02. desember Nominasjonsmøtet avholdes på Det norske Teater

Valgkomiteens medlemmer:

Valgkomiteen består av:

Leder
: Steinar Heldal, Gamle Oslo

Sulaksana Sivapatham, Alna

Benjamin Endré Larsen, St. Hanshaugen

Julia Giæver, Studentlaget

Hans Ole Rian, Sagene

Beate Bruun, Ullern

Kaja Carelius, Oslo SU

Emner

valgkampnominasjon