Støtt oss

Tusen takk for at du vi støtte Oslo SV! Her er tre ulike måter å gjøre det på. Velg den som passer deg:

Faste månedlige bidrag er den beste måten å støtte oss på, med fast overføring fra din bankkonto til Oslo SV. Hvis du skulle foretrekke å sette hele valgkampgaven inn på vår konto som en engangssum er det også mulig.

For å jobbe videre for mindre utslipp og mindre forskjeller trenger vi all hjelp vi kan få. Din støtte er helt avgjørende for at vi skal kunne bygge et sterkt Oslo SV.

Autogiroavtale med SV

Oslo SV har også en  giverordning hvor du selv velger et fast månedlig beløp du vil støtte oss med på autogiro. Støtten fra våre faste givere er en av våre viktigste inntekstskilder, og vi håper du vil være med på laget! Her finner du skjema for faste givere.

Vær oppmerksom på at vi i valgloven er pålagt å oppgi navnet på alle som gir en samlet sum på over 10.000 kroner i bidrag. Dette for at det skal være åpenhet om hvem som finansierer partienes valgkamp.

Tusen takk for din støtte!

Partiskatt

Alle folkevalgte i Oslo SV skal betale partiskatt for det honoraret de får etter de takstene som er hjemlet i vedtektene. Dette skal merkes med «Partiskatt» betales inn på samme konto som den over: 7874.05.60351