Representantskapet

 

 

Representantskapet er Oslo SVs øverste organ mellom årsmøtene. Her møter representanter fra alle lokallagene, fylkesstyret, Oslo SU og bystyregruppa. Representantskapet møtes 4-6 ganger hvert år. Alle Oslo SVs medlemmer har møte- med tale- og forslagsrett i Representantskapet.

Du finner representantskapets gjeldende forretningsorden her.

Representantskapets forretningsordenLast ned

Representantskap i 2024