Oslo SV mener

Vi har to store oppgaver foran oss som må løses samtidig. Klimakrisen truer fremtiden vår. Økende forskjeller truer fellesskapet.

SV kjemper for mindre forskjeller og mer felleskap. For en stopp i oljeleting og et rettferdig grønt skifte. For de mange – ikke for de få.

 

Oslo SVs valgprogram 2019-2023 (bokmål)Last ned programmet her
Oslo SV sitt valprogam 2019-2023 (nynorsk)Last ned programmet her

Forskjellene skal ned

Oslo er fortsatt en delt by med store økonomiske forskjeller. Hvor du bor har mye å si for hvilke muligheter du har. Dette vil SV gjøre noe med. Ved å la de med mest fra før bidra mer, får vi råd til bedre velferd for alle. 

SV vil ha:

Utslippene skal ned

Klimakrisen er her nå, og må løses nå. De neste årene vil avgjøre om Norge når klimamålene. SV går til valg på et rettferdig grønt skifte. Vi skal kutte utslipp, omstille Norge til en klimanasjon og vi skal bygge trivelige byer for folk, med ren luft og uten utslipp.

SV vil ha:

En god oppvekst

En god barndom varer hele livet, og er avgjørende for hvordan livet blir. Å bruke penger på barns oppvekst er noe av det viktigste vi kan gjøre. Alle barn må få være en del av et fellesskap der de kan lære, lykkes og trives.

SV vil ha:

Les mer