Varsling om uønskede hendelser

I SV skal alle møteplasser være trygge. Men det finnes alltid en mulighet for at medlemmer og tillitsvalgte i partiet begår lovbrudd eller andre handlinger som bryter med partiets verdigrunnlag.

Dersom du opplever, er vitne til eller får vite om uønskede hendelser i Oslo SV skal dette varsles om. Du kan henvende deg til:

  1. Din lokallagsleder. Kontaktinfo finner du her.
  2. Leder eller medlemmer av Oslo SVs fylkesstyre. Kontaktinfo finner du her.
  3. SVs sentrale partiledelse. Kontaktinfo til partisekretær finner du her.

Dersom du ikke ønsker å henvende deg direkte kan du be en du stoler på henvende seg til en av disse.

Her finner du link til «Beredskapsplan for trygge møteplasser» vedtatt av Oslo SVs fylkesstyre 24.11.2016.
Her finner du link til «Retningslinjer ved seksuell trakassering» vedtatt av SVs landsstyre 21.05.2017.