Årsmøtet

Årsmøtet er Oslo SVs øverste organ og arrangeres hver vår med delegasjoner fra alle lokallag, fra fylkesstyret, Sosialistisk Ungdom og bystyregruppen. Årsmøtet vedtar politisk program, strategier og legger føringer for partiets arbeid gjennom året. Også leder, nestledere, medlemmer til fylkesstyret, delegasjoner og valgkomité velges her.