Folket tar over arvesølvet

Publisert av: Roman Linneberg Eliassen Publisert: 25. april 2017
Oppdatert: 26. april 2017
Lesetid: ca. 1 min
Oslo kommune kjøper seg opp og sikrer offentlig kontroll over vannkraftproduksjonen og strømnettet. - Dette er verdier som skal tilhøre folket, ikke private selskaper, sier Sunniva Holmås Eidsvoll, leder i Oslo SV

Oslos byråd, bestående av SV, Arbeiderpartiet og MDG, styrker det offentlige eierskapet til vannkraften og strømnettet i dag. Avtalen innebærer at Oslo kommunes selskap E-CO kjøper seg opp innen vannkraft og Hafslund nett blir 100% eid av kommunen.

– Dette er veldig viktig for å sikre at verdiene fra naturressursene skal tilhøre fellesskapet, men også for å sikre at vi har et stabilt og langsiktig eierskap inne fornybar energi. Fremtidens løsninger er helt avhengig av fornybar kraft, og vannkraften i Norge er en viktig del av løsningen, sier Sunniva Holmås Eidsvoll, leder i Oslo SV.

SV er opptatt av at verdier vi har opparbeidet oss i felleskap ikke skal selges ut til private eiere.

– Vannkraft er en fornybar ressurs som aldri tar slutt. Denne mener vi må tilhøre felleskapet – både dagens og fremtidige generasjoner.

For å skaffe kapital til å gjennomføre målsettingene, selges Hafslund Marked til Fortum. Hafslund Marked driver primært med strømsalg. Byrådet mener at salg av strøm til privat- og bedriftsmarkedet ikke er en naturlig oppgave for Oslo kommune.

Kontakt: