Kari Elisabeth Kaski innstilt på topp på Oslo SVs stortingsliste

Publisert av: Roman Linneberg Eliassen Publisert: 08. september 2020
Oppdatert: 21. oktober 2020
Lesetid: ca. 4 min
En enstemmig nominasjonskomité i Oslo SV innstiller Kari Elisabeth Kaski som listetopp før Stortingsvalget i 2021.

– Kari Elisabeth Kaski har blitt en stjerne i SV og har unison støtte i fylkeslaget. Det har ikke vært noen tvil i nominasjonskomiteen om at Kari Elisabeth skal lede Oslo SV til valgseier i Oslo i 2021, sier Andreas Tangen Borud, leder i nominasjonskomiteen i Oslo SV.

Kaski, som er 33 år og bosatt i Groruddalen. Hun er i dag inne i sin første periode som stortingsrepresentant og innehar vervet som finanspolitisk talsperson i SVs stortingsgruppe.

– Til tross hun ikke har fullført sin første stortingsperiode ennå har hun rukket å sette markante avtrykk i norsk politikk både på fordeling og miljø, som er SVs hovedsaker. Hun har vist seg som stor politisk håndverker i forhandlingene om krisepakker og har vært helt sentral i Tangen-saken. Kari Elisabeth er både en av SVs tydeligste nasjonale profiler og en viktig stemme for Oslo-politikken, sier Borud.

Andreas Tangen Borud, leder av nominasjonskomiteen i Oslo SV. Foto: Jarand Ullestad / LNU

Intervjuet 35 kandidater

– Vi har fått veldig mange innspill fra lokallag og medlemmer i partiet, vurdert over 80 navn og gjennomført intervjuer med 35 kandidater, forteller Borud.

Komiteen har jobbet ut fra et mandat som sier at listen skal være balansert med hensyn til blant annet minoritetsbakgrunn, kjønn, alder, geografi og bakgrunn fra fagbevegelsen og miljøbevegelsen.

– 35 prosent av de innstilte kandidatene har minoritetsbakgrunn. Fagbevegelsen og miljøbevegelsen er representert høyt på lista og aldersspennet går fra 20 til 76 år, forteller Borud.

Regner med tre vil få fast stortingsplass

På de to neste plassene innstilles Andreas Sjalg Unneland og Marian Hussein. Nominasjonskomiteen står samlet bak kandidatene, men delt på rekkefølgen mellom de to. Komiteen regner med begge vil få fast stortingsplass.

– I forrige valg økte SV fra ett til to stortingsmandater fra Oslo. Nå viser målingene at vi ligger an til tre mandater, og komiteen tar utgangspunkt i at de tre øverste plassene på lista ligger an til fast stortingsplass.

Hele lista her:

 1. Kari Elisabeth Kaski
 2. Delt innstilling: Andreas Sjalg Unneland (flertall), Marian Hussein (mindretall)
 3. Delt innstilling: Marian Hussein (flertall), Andreas Sjalg Unneland (mindretall)
 4. Cato Brunvand Ellingsen
 5. Stina Baarne Hassel
 6. Assad Nasir
 7. Gunnell Sandanger
 8. Vegard Kjendsli
 9. Mina Jørgensen Bergem
 10. Hans Ole Rian
 11. Sadia Jabeen Iqbal
 12. Erlend Tynning Larsen
 13. Nadya Tahir
 14. Aslak Syse
 15. Camilla Aase
 16. Kenneth Arctander Johansen
 17. Inga Marie Nymo Riseth
 18. Jan Olav Andersen
 19. Sulaksana Sivapatham
 20. Mikkel Berg-Nordlie
 21. Kirsten Helene Teige
 22. Steinar Fuglevaag
 23. Henriette Felix
 24. Arun Ghosh
 25. Gro Standnes
 26. Knut Kjeldstadli

Nominasjonskomiteen ble valgt på årsmøtet i Oslo SV og består av Andreas Borud (leder), Ingrid Wergeland (Grünerløkka), Trine Dønhaug (Søndre Nordstrand), Stian Amadeus Antonsen (Gamle Oslo), Thea Schjøtt (Nordre Aker), Meaza Asefaw (SU). Alejandro Decap (Grorud) ble valgt på årsmøtet, men trakk seg fra komiteen før innstillingen ble ferdigstilt.

Et flertall på fire innstiller Unneland på 2. plass og Hussein på 3. plass, mens et mindretall på to innstiller Hussein på 2. plass og Unneland på 3. plass.

Flertallet (Borud, Wergeland, Schjødt, Dønhaug) legger vekt på mandatets formulering om at lista skal bestå av annenhver kvinne og mann. Mindretallet (Antonsen, Asefaw) legger større vekt på hensynet til minoritetsrepresentasjon høyt på lista.

Pressehenvendelser:

Beskrivelse av topp ti:

1. Kari Elisabeth Kaski, Bjerke

Kari (33) bor på Veitvet og er stortingsrepresentant for SV og finanspolitisk talsperson i SVs stortingsgruppe. Hun har lang fartstid fra miljøbevegelsen, har sittet i sentralstyret i Natur og Ungdom, og vært nestleder og politisk ansvarlig i ZERO. Hun har tidligere vært partisekretær i SV.

2. Andreas Sjalg Unneland, Grünerløkka

Andreas (26) er jus-student og har nylig gått av som leder i Sosialistisk ungdom etter å ha sittet i to år. Han er fra Sotra utenfor Bergen og har sittet i kommunestyret for SV i Fjell kommune. Han sitter i SVs programkomité og har hatt en rekke andre politiske verv. 

3. Marian Hussein, Gamle Oslo 

Marian (34) er vernepleier. Hun er født i Somalia og kom til Norge da hun var ti år gammel. Hun har vokst opp på Stovner. Hun har blant annet jobbet som pleieassistent, miljøterapeut, forskningsassistent, i førstelinjen i NAV og barnevernstjenesten. Hun har møtt som vara på Stortinget i inneværende periode, leder SVs inkluderingsutvalg, har sittet i bydelsutvalget i Gamle Oslo og sitter i SVs programkomité. 

4. Cato Brunvand Ellingsen, Søndre Nordstrand 

Cato (48) jobber med utvikling av tjenester for mennesker med utviklingshemming og er vernepleier med master i habilitering. Han har vært tillitsvalgt og ansatt i Fellesorganisasjonen (FO). Han er SVs representant i rådet for personer med funksjonsvariasjon, og var en av initiativtakerne bak SVs funkisnettverk. Han har startet og er entusiastisk trener for et jentefotballag på Bjørndal.

5. Stina Baarne Hassel, Gamle Oslo

Stina (40) er leder av NTL Forsvar og har jobbet som seniorkonsulent ved Forsvarets høgskole. Hun har master i rettsvitenskap med fordypning i internasjonal rett og master i fred- og konfliktstudier fra Universitet i Oslo. Stina er opptatt av å styrke det fagligpolitiske samarbeidet. 

6. Assad Nasir, Alna

Assad (35) er lærer på Mailand videregående skole i Lørenskog. Han har skrevet flere bøker og har vært journalist og spaltist i blant annet Utrop. Han er vara til Oslo bystyre, og sitter i flerkulturelt utvalg Norske Pen. Han har vært aktiv i Elevorganisasjonen og Operasjon Dagsverk. 

7. Gunnell Sandanger, Alna

Gunnell (45) er senior kommunikasjonsrådgiver i Cicero Senter for klimaforskning og har tung erfaring fra miljøbevegelsen. Hun sitter i Oslo SVs fylkesstyre og har tidligere vært styremedlem i Alna SV, medlem av SVs miljøpolitiske utvalg og hatt flere lokalpolitiske verv.  

8. Vegard Kjendsli, Nordstrand

Vegard (41) er seniorrådgiver i Utdanningsforbundet og har tidligere vært lærer ved fengselsundervisningen i Oslo. Han sitter i bydelsutvalget i Nordstrand og er tidligere leder av Nordstrand SV. Han er engasjert i tillitsreform i utdanning, justispolitikk og fredsarbeid. 

9. Mina Jørgensen Bergem, Gamle Oslo

Mina (20) er fra Søndre Nordstrand. Hun studerer sykepleie, og har tidligere vært leder av både Østkanten og Oslo SU. Hun sitter i sentralstyret til Sosialistisk Ungdom og er engasjert miljøaktivist og feminist. Hun var russepresident på Oslo katedralskole.  

10. Hans Ole Rian, Sagene

Hans Ole (52) er forbundsleder i LO-forbundet Creo, Norges største kunstnerorganisasjon. Han har hovedfag i musikk fra Universitetet i Trondheim, samt studert dirigering og kulturadministrasjon. Han ledet arbeidet med rapporten «Kulturskoleløftet – kulturskole for alle» i 2010. Han har flere verv i norsk kunst- og kulturliv.