Sunniva Holmås Eidsvoll blir ny byråd

Publisert av: jens.aas-hansen Publisert: 19. oktober 2021
Oppdatert: 19. oktober 2021
Lesetid: ca. 2 min
Leder i Oslo SV Sunniva Holmås Eidsvoll tar over som byråd for oppvekst og kunnskap etter Inga Marte Thorkildsen.

– Å kjempe for gode oppvekstsvilkår og små forskjeller blant barn og unge i byen vår er kanskje det viktigste vi som politikere jobber med, og jeg gleder meg til å ta fatt på oppgavene som venter meg som byråd, sier Eidsvoll.

Eidsvoll har ti års erfaring som folkevalgt i lokalpolitikken i Oslo. Først som medlem av Grünerløkka bydelsutvalg. Fra 2015 har hun vært bystyremedlem og gruppeleder for SV i bystyret. På Oslo SVs årsmøte i 2017 ble hun også valgt som fylkesleder.

Ved kommunevalget i 2019 var Eidsvoll andrekandidat da SV doblet sin bystyregruppe fra tre til seks mandater.

– Oslo er heldig som har så mange dyktige ansatte i skolen, barnehagene, barnevernet og andre tjenester for barn og unge, og vi er helt avhengige av dem. Som fellesskap skylder vi dem en enorm takk for at de står på for barna våre, og særlig for at de har holdt ut gjennom koronapandemien. Jeg ser frem til å lytte til deres råd til oss i byrådet, sier Eidsvoll.

Thorkildsen takkes av etter seks år

Inga Marte Thorkildsen går av etter totalt seks år som byråd i Oslo. Først to år som byråd for eldre, helse og sosiale tjenester, deretter som byråd for oppvekst og kunnskap.

Under Thorkildsens ledelse har Oslo innført gratis Aktivitetsskole (AKS) for 20.000 barn over hele byen, etablert Oslohjelpa og Nye familier, fått på plass 3000 nye barnehageplasser, og ansatt 900 flere lærere i Osloskolen og jevnet ut de økonomiske forskjeller i videregående skole.

Hun har også kommet langt i arbeidet med ny inntaksordning i videregående skole samt en rekke tiltak for avkommersialisering av barnehager, sykehjem og barnevern.

– Inga Marte kommer til å bli husket for å ha stått ved roret da gratis AKS ble rullet ut i Oslo. Dette har vært en enorm suksess og ligger an til å bli den største nasjonale barnereformen siden barnehageløftet. Hun vil også bli husket for flere nødvendige snuoperasjoner i Osloskolen. Fra budsjettkutt til styrking av skoleøkonomien, og fra fryktkultur til tillitskultur. Vi kan heller ikke la være å nevne etableringen av det omfattende hjemmebesøksprogrammet Nye familier og Oslohjelpa som fjerner byråkratiske hindre og gjør at alle familier som trenger det får én dør inn til kommunens hjelpeapparat, sier Eidsvoll.

Ola Wolff Elvevold blir ny gruppeleder

Eidsvoll fortsetter som fylkesleder i Oslo SV i tillegg til jobben som byråd. SVs fraksjonsleder for miljø og samferdsel i bystyret, Ola Wolff Elvevold, tar over rollen som ny gruppeleder i SVs bystyregruppe. Tidligere byrådssekretær Tarjei Helland rykker opp fra 1. vara til fast medlem i SVs bystyregruppe.