Oslobolig: Starten på en helt ny boligpolitikk

Publisert av: jens.aas-hansen Publisert: 20. desember 2021
Oppdatert: 21. desember 2021
Lesetid: ca. 2 min
Oslo trenger en boligpolitikk som sikrer at flere har mulighet til å skaffe seg et eget hjem. I dag etablerte byrådet et helt nytt boligselskap.

– Dette er et viktig steg mot en mer rettferdig boligpolitikk for Oslo. Boligprisene her er de høyeste i landet, og det blir stadig flere har ikke råd til å eie sitt eget hjem. Oslobolig skal gi flere muligheten til å kjøpe sin egen bolig, og vil bidra til et fortsatt mangfold av mennesker i byen vår, sier oppvekstbyråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV).

Oslobolig er et nytt selskap etablert av Oslo kommune sammen med OBOS, Bane Nor Eiendom og det nordiske eiendomsselskapet NREP. Målet er å skaffe over 1000 nye boliger i løpet av de første 5-7 årene til folk som i dag ikke kommer seg inn på det ordinære boligmarkedet. Oslobolig skal oppnå dette ved å ta i bruk alternative boligkjøpsmodeller.

I 2019 gikk SV til valg på en ny boligpolitikk for Oslo. Et av Oslo SVs fire hovedkrav var etablering av en tredje boligsektor og at kommunen i løpet av bystyreperioden skal påbegynne minst 1000 boliger innenfor en slik sektor. Etter valget ble dette kravet innarbeidet i den nye byrådserklæringen og nå er altså byrådet i gang med å innfri kravet.

– En tredje boligsektor vil gi mange barn og unge et mer stabilt oppvekstmiljø. Vi vet at særlig enslige foreldre sliter med å komme inn på boligmarkedet, og mange barnefamilier blir i dag nødt til å flytte ut av byen. Derfor skal det bli særlig lettere for enslige foreldre å skaffe seg et hjem gjennom Oslobolig, sier oppvekstbyråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV).

Les mer i pressemelding fra byrådet.