Bidra i programarbeidet

Publisert av: ane.fidjestol Publisert: 03. april 2022
Oppdatert: 03. april 2022
Lesetid: ca. 2 min

Oslo SV skal skrive nytt program for neste kommunevalgperiode og har satt ned en programkomite som ledes av nestelder, Una Pasovic. Ønsker du å bidra i programprosessen kan du melde interesse for en av Oslo SVs mange politiske grupper her.

I mandatet til komiteen står det at:

«Programkomiteens vurderinger, samt innspill fra Oslo SVs politiske grupper, Bystyregruppa og Byrådene, vil utgjøre grunnlaget for et nytt program. 

De politiske gruppene skriver utkast til kapitler på sitt felt. Videre settes det ned grupper på politikkområder vi per i dag ikke har grupper.

Gruppene leverer skriftlig forslag på sine felt innen 1. juni 2022. Disse skal i tillegg til programkomiteens egne vurderinger og synspunkter innhentet fra lagene, Bystyregruppa og Byrådene ligge til grunn for skisser til ulike kapitler.»

Gruppene vi allerede har i Oslo SV brukes til å skrive utkast til kapitler på sitt felt. Videre settes det ned grupper på politikkområder vi per i dag ikke har grupper.

Både de eksisterende gruppene og de nedsatte ad.hoc gruppene får i oppgave å spille inn saker og tekst til programkomiteen. Alle gruppene skal ha en leder som har ansvar for kontakt med komiteen

FS ber lokallagene om innspill på navn til gruppene. Det er også mulig å melde interesse selv, uten å bli foreslått av et lokallag. Gi gjerne en kort beskrivelse av kompetanse og interessefelt til de som foreslås, og bruk dette skjemaet.

Eksisterende grupper og nettverk

Politikkområder for nye (ad. Hoc) grupper

Alle gruppene tar utgangspunkt i at SV er i posisjon. Det betyr at gjeldende program skal rulleres. Dette er et utgangspunkt for så vel programkomiteen som gruppene. Herunder ligger en vurdering av grad av oppnåelse i inneværende periode.