Sannhet og forsoning på repskapet

Publisert av: Ane Fidjestøl Publisert: 30. august 2022
Oppdatert: 30. august 2022
Lesetid: ca. 1 min

Når Oslo SV inviterer til møte i representantskapet tirsdag 13. september, er Sannhets og forsoningskommisjonen en av hovedsakene. Og vi har invitert kommisjonens leder, Dagfinn Høybråten, til å innlede.

Kommisjonen skal granske fornorskingspolitikk og urett overfor samer, kvener og norskfinner og skogfinner. Formålet er å legge grunnlag for anerkjennelse av samers og kveners/norskfinners erfaringer i møte med norske myndigheters politikk, og de konsekvensene disse erfaringene har hatt for dem som grupper og individer.

Høybråten er invitert for å fortelle om Kommisjonens mandat, pågående arbeid og om hvilke tiltak for forsoning vi kan vente oss. 

Relevante spørsmål er: Hva har kommet frem i kildematerialet og de personlige historiene Kommisjonen har innhentet til nå? I følge mandatet, så skal kommisjonen undersøke virkningene av fornorskningspolitikken i dag. Hvilke sammenhenger ser dere mellom fortid og nåtid? Er det mulig (og ønskelig) å etablere en felles sannhet om fornorskninga, og hva skal til for å skape forsoning? 

Representantskapet er åpent for alle medlemmer i Oslo SV, med tale og forslagsrett. Du finner alle sakspapirer til møtet her.