Budsjett 2023: – Bedre økonomi for de mange

Publisert av: Jens Aas-Hansen Publisert: 15. november 2022
Oppdatert: 06. desember 2022
Lesetid: ca. 3 min
Lavere billettpriser, gratis skolemat og en historisk fullføring av gratis AKS i hele byen. - Vi vet at mange i denne byen sliter med økte priser. Med dette budsjettet demper vi presset på lommeboka for mange, sier SV-byråd Sunniva Holmås Eidsvoll.
Sunniva Holmås Eidsvoll (SV), byråd for oppvekst og kunnskap. Foto: Helge Brekke.

Blant de viktigste seierne i budsjettet er fullføringen av AKS-reformen. Fra å med neste år får alle barn fra 1. – 4. trinn gratis kjernetid i AKS – i hele byen. Dermed sparer familiene rundt 24.500 kroner i året per barn i AKS. Noe som kommer godt med i en tid der mye blir dyrere.

– Det vi gjør nå, er historisk. Jeg vil trekke paralleller til da det ble innført full barnehagedekning for 20 år siden. Vi er nå i mål med en velferdsreform, sier Eidsvoll.

Videre reduseres snittprisen på enkeltbilletter i Ruter med 20%. Med en ny ordning som lanseres i 2023 blir det billigere jo flere billetter du kjøper. Reiser du ofte kan du få rabatt på enkeltbilletten på inntil 40%.

– Midt oppi den krevende situasjonen i verden med galopperende priser og strømkrise, må vi ikke glemme at vi også står i en klimakrise. Ved å redusere billettprisene slår vi flere fluer i en smekk. Folk får bedre råd av å leve mer klimavennlige liv, sier Eidsvoll.

Store investeringer i idrett og kultur

I Oslo skal det være lett for barn og unge å delta i idretten. Derfor fortsetter byrådet sin store satsing på idrettsanlegg og vil sette av penger til å utvikle nabolagsklubber i Oslo.

– Å få plass til flere barn og unge i idretten er utrolig viktig både for fysisk aktivitet, helse og for gode oppvekstsvilkår, sier byråd for kultur, idrett og frivillighet, Omar Samy Gamal (SV).

Omar Samy Gamal (SV), byråd for kultur, idrett og frivillighet. Foto: Jens Aas-Hansen.

Da dagens byråd tiltrådte i 2015 lå Oslo på jumboplass i investeringer i idrettsanlegg. Oslo manglet 500 anlegg på å nå opp til landsgjennomsnittet i anleggsdekning. Siden 2016 har byrådet sørget for et temposkifte i byggingen av nye idrettsanlegg. De neste fire årene vil byrådet holde farten oppe, og foreslår å sette av 4,9 milliarder kroner til nye anlegg og rehabilitering av eksisterende anlegg i perioden.

For Oslo SV er det viktig at byen skal være ha et attraktivt kulturtilbud, og tilgangen til kunst og kultur skal være mindre avhengig av lommeboka. Kulturtilskuddene er blant annet foreslått styrket med 35 millioner kroner i budsjettforslaget for 2023 til 367 millioner.

– Jeg vil fortsette å støtte scenekunst, gatekunst og mangfold, og jeg er glad for at vi får til å styrke gode tilbud i byen vår. Det er viktig å ta vare på arbeidsplassene i kultursektoren, og at kulturtilbudet når ut til flere, sier byråd for kultur, idrett og frivillighet Omar Samy Gamal (SV).

De viktigste budsjettgjennomslagene:

Hele byrådets budsjettforslag kan du lese her.