Folkevalgtsamling 18. 11 2023

Publisert av: Ane Fidjestøl Publisert: 26. oktober 2023
Oppdatert: 02. november 2023
Lesetid: ca. 2 min

Oslo SV inviterer nye folkevalgte – og andre interesserte – til en samling på Rådhuset 18. november fra kl 10:00-16:00

Påmelding her innen 15.11

Program

Vi tar forbehold om enkelte endringer.

09.30 Kaffe, croissanter og registrering.

10.00 Velkommen. Presentasjonsrunde.

10.20 Kræsjkurs i Oslo kommune og bydel og rollen som folkevalgt. Hvordan er kommunen organisert. Og hvordan få mest ut av rollen som folkevalgt? Dette kan du som folkevalgt forvente deg av oppfølging fra partiet og dette forventer partiet av deg.
Innledning ved Sunniva Holmås Eidsvoll

11.20 «Hva jeg skulle ønske at noen hadde fortalt med da jeg akkurat hadde blitt valgt inn i et bydelsutvalg»
Innledning ved Jane Vogt Evensen

Vi deler oss i to:

11.40 Ny folkevalgt: Hva skjer? Innføring i regler, muligheter, finne informasjon, følge saksgang.
Innledninger for Bystyret ved Sunniva Holmås Eidsvoll for Bystyret og Steinar Heldal for BU.

12.40 Lunsj

13.10 Statsbudsjettet og status på SVs forhandlinger
Innledning ved Kari Elisabeth Kaski.

13.40 Budsjettarbeid: Kommune og bydel
Innledning om Oslobudsjettet ved Omar Samy Gamal.

  • En overordnet innføring i budsjett og budsjettbehandling på 1-2-3 (Grønn bok)
  • Årshjulet for budsjettet
  • Hvordan jobber vi?
  • Hvordan forhandler vi med andre partier
  • Hvordan bruke våre allierte

Innledning om budsjettarbeid i en bydel ved Stian Antonsen og Hanne Lyssand

14.40 Kaffepause

14.55 Sett agenda: Hvordan jobbe frem en politisk sak på bydelsnivå. En sak fra A til Å: Hvordan utarbeide, fremme og få gjennomslag for politiske saker?
Innledning ved Jonas Finnanger.

15.25 Ingen dumme spørsmål!
Send inn et spørsmål i forkant, eller still det direkte på samlingen til et panel bestående av Sunniva Holmås Eidsvoll, Steinar Heldal og Jonas Finnanger.

15.55 Vel hjem.