Oslo SVs alternative budsjett for 2024

Publisert av: Ane Fidjestøl Publisert: 13. desember 2023
Oppdatert: 13. desember 2023
Lesetid: ca. 1 min

Oslo SV har fremmet vårt første alternative budsjett som opposisjonsparti.

Vi setter av 200 millioner til å hindre høyrebyrådets kutt i velferd og tjenester. Dette er vår aller viktigste prioritering. SV velger alltid velferd over skattekutt. Høyre og Venstre velger motsatt og planlegger å kutte 1,1 milliard i kommunen de neste fire årene.

Det er 1,1 milliarder som egentlig skal gå til eldreomsorg, barnehager, fritidsaktiviteter, jobber til ungdom og helsestasjoner.
Vi setter også av:

Alt dette har vi råd til fordi vi vil videreføre eiendomsskatten på bolig, det gir oss 385 millioner (!) mer å rutte med enn Høyrebyrådet. Vi mener det er uansvarlig å gi store skattelettelser til boligeiere samtidig som forskjellene øker. Vi foreslår å beholde eiendomsskatten for å opprettholde velferdstjenestene.

SV ønsker en by med mindre forskjeller, der bolig er et velferdsgode, og der vi tar ansvar for å kutte klimautslipp, bygger en bedre osloskole, og et Oslo med et anstendig arbeidsliv. Vi jobber for et grønt og rettferdig Oslo!