Oslo SVs vårkonferanse

Publisert av: Ane Fidjestøl Publisert: 26. april 2024
Oppdatert: 22. mai 2024
Lesetid: ca. 3 min

Tid: Lørdag 25. mai fra 10:00-18:00 (innsjekk fra 9:30)
Sted: Elvebakken skole, Vestre Elvebakke 3

Påmelding: Innen tirsdag 21. mai

Bli med på Oslo SVs store politiske vårkonferanse! 

Vi inviterer alle interesserte medlemmer og sympatisører til storsamling, med spennende foredragsholdere og gode samtaler om noen av de store spørsmålene i vår tid. 

Enten du er helt ny i SV eller mangeårig medlem, er denne konferansen for alle. Vi håper å se deg, og ta gjerne med en venn!

Under SVs landsmøte i mars 2025, skal vi vedta nytt program for partiet. På denne konferansen skal vi diskutere flere sentrale og aktuelle  spørsmål som vil være politisk viktig i årene fremover. Dette vil skje både i plenum og i parallelle spor.

På programmet står innledere som Jørn Eggum, Lars Haltbrekken, Torgeir Knag Fylkesnes, Kari Elisabeth Kaski, Marian Hussein, Andreas Unneland, Sunniva Holmås Eidsvoll, Omar Gamal, Linn Herning, Amy Brox Webber, Ebba Boye og mange flere.

Bli med på diskusjonene som blir viktige for både partiet og Norge framover! 

Konferansen blir arrangert på Elvebakken videregående skole, 25. mai og er helt gratis. Etter programmet er over går de som vil videre til utestedet Blå rett i nærheten for å fortsette diskusjonen i hyggelig lag.

Meld deg på her innen tirsdag 21. mai

Program for vårkonferansen

Lørdag 25. mai 10:00-18:00
Elvebakken skole, Vestre Elvebakke 3

Programmet oppdateres så snart de øvrige innlederne er på plass.

10:00VelkommenSunniva Holmås Eidsvoll
10:15Velferdsstatens fremtid 
 Må vi tenke nytt om velferdsstaten?Torgeir Knag Fylkesnes, nestleder i SV, stortingsrepresentant og leder av SVs programkomité
 Hvorfor trenger vi velferdsstaten?Cato Brunvad Ellingsen, gruppeleder for SV i Bydelsutvalget i Søndre Nordstrand
 Hvilke politiske grep bør tas for velferdsstaten?Linn Herning, leder av For Velferdsstaten
 Panelsamtale 
11:15Hvordan tar vi politisk kontroll over krafta? 
 Kraft og energi: hva er hva, og hva har SV gjort de siste åra?Lars Haltbrekken, Stortingsrepresentant SV, Energi- og miljøpolitisk talsperson
 Grep for økt demokratisk styring av kraftaEbba Boye, medlem av programkomiteen
 Kraft – en strategisk ressurs. Fellesforbundets prioriteringer og krav i strøm- og energipolitikken. Jørn Eggum, leder av Fellesforbundet
Panelsamtale
12:15Pause m/ kaffe og snack 
12:45Norsk forsvarsevne og forsvarsvilje 
  Amy Brox Webber, SVs medlem i Forsvarskommisjonen
Stina Baarne Hassel, leder av NTL Forsvaret
Are Tomasgard, LO-sekretær. Leder av Landsrådet for Heimevernet, og medlem av Totalberedskapskommisjonen.
13:30Lunsj 
14:30Parallelle sesjoner I 
ABedre bemanning i barnehagene
Sted: Auditoriet
Sunniva Holmås Eidsvoll, Gruppeleder Oslo SV og leder av Kultur og utdanningsutvalget i Oslo Bystyre.
Eirik Solbø Lie, Utdanningsforbundet Oslo
Representant fra Fagforbundet Barn og oppvekst i Oslo.
BHvordan skal vi bekjempe vold i nære relasjoner?
Sted: Rom 144 i 1. etg
Andreas Sjalg Unneland, Stortingsrepresentant SV, justispolitisk talsperson
Petrine Iversen, leder av JURK (Juridisk rådgivning for kvinner)
Julie Haatuft, prosjektleder i Vold- og overgrepslinjen. 
CHvordan kutte klimagassutslipp og ta vare på naturen?
Sted: Rom 245 i 2. etg
Siri Eritsland, sekretariatmedlem Klimautvalget
Gunnell Sandanger, Miljøpolitisk leder SV  
15:30Parallelle sesjoner II 
AKamp mot klassedelt idrett og fritid
Sted: Auditoriet
Omar Samy Gamal, bystyrerepresentant. Tidligere byråd for kultur, idrett og frivillighet.
Marcela Montserrat Fonseca Bustos, styreleder Oslo idrettskrets.
BHvordan sikre nok ansatte i helse- og velferd?
Sted: Rom 144 i 1. etg
Marian Hussein, nestleder i SV, stortingsrepresentant og helsepolitisk talsperson.
Iren M. Luther, Fagforbundet, leder yrkesseksjon for helse og sosial
CTruer formuesskatten norske arbeidsplasser?
Sted: Rom 245 i 2. etg
Kari Elisabeth Kaski, stortingsrepresentant og finanspolitisk talsperson
Tiril Rustand Halvorsen, Agenda
16:30Pause 
16:45Demokrati og fascisme/ekstremisme
 Ytre høyre og normaliseringen av det ekstreme: Fascismen vokser, ytre høyre danner internasjonale allianser, og på nett og sosiale medier er det blitt greit å være alt-right. Hvordan havna vi her?Carline Tromp, skribent, forfatter og redaksjonssekretær i Klassekampen. Snakker om ytre høyres makeover på 2000-tallet, memeifiseringen av politikken og woke som globalt fiendebilde. Hun har skrevet bøkene «Kulturkrig – Det nye ytre høyre og normaliseringen av det ekstreme» og «Tilbakeslaget – Om den reaksjonære bølgen av hvordan Andrew Tate vant internett».
Hvilke politiske grep må gjøres for å forebygge ekstremisme og følge opp Ekstremismekommisjonens anbefalinger?Lisbeth K. Røyneland, leder av Den nasjonale støttegruppen etter 22.juli, og medlem av Ekstremismekommisjonen. 
Facisme må bekjempes i, og med, fellesskapSynnøve Kronen Snyen, Leder av Sosialistisk Ungdom
Panelsamtale
17:45Avslutning / vel hjem 
18:15Sosialt samværBlå, Brenneriveien 9c