Kari Elisabeth Kaski

Jeg vil på Stortinget for å redusere klimagassutslippene og ulikheter.

Jeg brenner for klima og miljø, for solidaritet og rettferdig fordeling og for frihet og feminisme. Derfor har jeg tilbragt ungdomstida i Operasjon Dagsverk og Natur og Ungdom, og seinere gått til Zero og  SV.

Den viktigste saken å ta tak i Oslo er den skjeve fordelingen i byen. Jeg skal sloss for en by der ulike mennesker har samme muligheter. I Oslo lever 23 000 barn i fattige familier, det skal vi ikke akseptere. Derfor er SV partiet for omfordeling. Vi skal omfordele gjennom skatteseddelen, kjempe for at alle skal ha en trygg jobb å leve av og en bolig å bo i.

Skolen er samfunnets lim, og jeg vil at den neste store velferdsreformen skal være heldagsskolen. Dette har vi starta arbeidet for i Oslo gjennom gratis aktivitetskole. Vi skal videreføre dette, sikre flere lærere og en mer helhetlig skolehverdag.

Jeg har en ambisjon om at SV skal være det ubestridte miljøpartiet i Norge. Kampen mot klimaendringene er kamp mot urettferdighet, fordi klimaendringene rammer de aller svakeste og skyldes de aller rikeste. Derfor må Norge gjøre en langt større innsats for å kutte klimagassutslipp i Norge og internasjonalt. Oslo skal bli verdens grønneste hovedstad, med en klimapolitikk for folk flest.

Andelen av befolkninga som er medlem av et politisk parti er fallende. Alle partier må ta på alvor denne utvikla og jobbe på nye måter for å styrke demokratiet. Derfor vil jeg fornye måten vi jobber med politikk på, gi medlemmene mer makt og gjøre det lettere å engasjere seg i SV.

Siden mars i fjor har jeg fått lov til å være med på å bygge et sterkere Sosialistisk Venstreparti. Medlemstallet, aktiviteten i lokallaga og optimismen vokser i partiet vårt, samtidig som vi har en stor jobb foran oss. Det er en av mine viktigste politiske seire, fordi uten en sterk organisasjon får vi ikke politisk gjennomslag verken lokalt eller nasjonalt.

For meg er politikk det mest givende en kan drive med. Jeg drives av politisk endring. Det har jeg fått lov til å oppleve i miljøbevegelsen. Jeg var med å bygge opp motstand mot utbygginga av det første oljefeltet i Barentshavet, Goliat. Vi bygde allianser og fikk oppmerksomhet rundt saken. Vi tapte, men i ettertid har Goliat vært en skandaleutbygging. Oppmerksomheta rundt oljeboring i Barentshavet har stått seg. En sak jeg har vært  med på å vinne, er oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. Uten de brede alliansene vi bygde, med blant annet fiskerne, fagbevegelse, kulturen og den lokale befolkninga ville vi aldri greid det. Det jeg er mest stolt av fra årene i miljøbevegelsen er vedtaket om kraft fra land til Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen. Uten det vedtaket, som ble gjort til tross for massiv motstand fra oljeindustrien, ville Norges utslipp øke med nesten like mye som hele Oslo slipper ut. Jeg vil drive gjennom endring fra Stortinget, for SV, for Oslo og for de sakene vi brenner for.

Kari Elisabeth Kaski

tlf 90 99 01 31
@kariekas

 

Utdanning

2014                 Enkeltemner, Handelshøyskolen BI

2007- 2012      Samfunnsøkonomi, fullført 90 studiepoeng, Universitet i Oslo

2007- 2009      Europeiske- og amerikanske studier, fullført 60 studiepoeng, Universitetet i Oslo

2006-2007       Diplôme Supérieur d’Etudes Francais/Lettres Modernes de L’Université de Bourgogne

2003-2006       Generell studiekompetanse, Kirkenes Videregående Skole

 

Erfaring

Fra mars 2o15 Partisekretær, SV – Sosialistisk Venstreparti
Øverste administrative og organisatorisk leder av SV. En del av politisk ledelse. Leder av valgkampen 2015.

2012- 2015      Nestleder/Deputy Director, ZERO
Leder av ZEROs politiske og strategiske arbeid. Våren 2013 fungerte jeg som avdelingsleder for ZEROs avdeling for olje og gass.

2011-2012       Politisk rådgiver, olje og gass, ZERO
Ansvar for ZEROs politiske arbeid innenfor feltet olje og gass. Politisk lobbyarbeid,  kommunikasjon og faglig utredning.

2009-2011       Arrangementsansvarlig, ZERO
Deltidsjobb. Ansvarlig for Zero Emission Rally (i 2010 og 2011) og for Zerokonferansen i 2009 og 2010.

2008-2010       Sentralstyremedlem, Natur og Ungdom
Fulltidsverv uten betaling. Politisk lobbyarbeid, kampanjearbeid, organisasjonsarbeid. Jobbet innenfor fagfeltene petroleum, energi og samferdsel

Sommer 2008 Pleieassistent, Villa Enerhaugen, Oslo commune

2006- 2008      Pleieassistent, Wessleborgen sykehjem, Sør-Varanger kommune
Sommer- og helgejobb, tilkallingsvikar.

2003-2006       Fast assistant, Vitus apotek Renen, Kirkenes
Sommer- og helgejobb, tilkallingsvikar. Salgsoppgaver og annet forefallende arbeid

Andre verv (ikke komplett liste)