Praktisk informasjon

Oslo SVs årsmøte skal avholdes fredag 7. og lørdag 8. mars 2014, på Håndverkeren, Rosenkrantz’ gate 7, Oslo. Møtet starter kl. 16.30 på fredag med innsjekk fra kl. 16.00 – og møtestart kl. 10.00 på lørdag med innsjekk fra 09.30. Et program for årsmøtet er tilgjengelig sammen med alle sakspapirer på denne lenken:

Alle sakspapirer til årsmøtet 2014 samlet

På dette årsmøtet vil vi blant annet behandle uttalelser om kvinner og arbeidslivsspørsmål, kulturpolitikk og mye mer. Partileder Audun Lysbakken kommer for å innlede på lørdagen. Følg med på nettsiden for oppdatert informasjon om programmet!

Onsdag 5. mars kl. 18.00 arrangerer vi et formøte for årsmøtet på Partikontoret i Akersgata 35. Her vil vi gå gjennom hvordan et årsmøte foregår og hva som trolig blir de viktigste debattene på møtet.

Årsmøtet er åpent for alle medlemmer, og alle har tale- og forslagsrett. Det er imidlertid kun delegater som har stemmerett. Ta kontakt med ditt lokallag dersom du vil være delegat.

For kontaktinformasjon til lokallagsleder ring telefon: 452 44 724 / e-post: oslo@sv.no.

Dersom du har endringsforslag til noen av sakene må dette sendes inn til oslo@sv.no innen 04.03.14. Bruk denne malen når du sender inn forslaget:
Mal til endringsforslag