Vedtatte uttalelser

Nei til konkurranseutsetting og salg av barnehager i Oslo

Stopp angrepet på fellesskolen – Stopp KS’ forslag

Kollektivløft for grønn framtid

Likestilling i revers

Godt bibliotektilbud i hele Oslo

Mot offensiv militær opprustning – nei til kjøp av flere F35 kampfly

Norge ut av EØS – nå

Demokratisk Ukraina uten stormaktsinnblanding

Retro reservasjonsrett