Andreas Sjalg Unneland

Stortingsrepresentant

Medlem justiskomiteen
Epost: andreas.sjalg.unneland@stortinget.no

Andreas Sjalg Unneland (f. 1994) bor på Grünerløkka og ble valgt inn på Stortinget for Oslo i Stortingsvalget 2021. Han er jurist og tidligere leder av Sosialistisk Ungdom. Andreas er fra Sotra utenfor Bergen og har sittet i kommunestyret for SV i Fjell kommune. Han har sittet i SVs programkomité og har hatt en rekke andre politiske verv.