Andreas Sjalg Unneland

Stortingsrepresentant

Epost: andreas.sjalg.unneland@stortinget.no

Andreas Sjalg Unneland er 27 år og bor på Grünerløkka og ble valgt inn på Stortinget for Oslo i Stortingsvalget 2021. Andreas er jurist og tidligere leder av Sosialistisk Ungdom. Han er fra Sotra utenfor Bergen og har sittet i kommunestyret for SV i Fjell kommune. Han har sittet i SVs programkomité og har hatt en rekke andre politiske verv.