Marian Hussein

Stortingsrepresentant

Nestleder SV

Marian Hussein (f. 1988) er nestleder i SV og stortingsrepresentant fra Oslo. Hun ble valgt inn som stortingsrepresentant for Oslo ved stortingsvalget 2021. Marian er født i Somalia og kom til Norge da hun var ti år gammel. Hun har vokst opp på Stovner. Hun har blant annet jobbet som pleieassistent, miljøterapeut, forskningsassistent, i førstelinjen i NAV og barnevernstjenesten. Hun har møtt som vara på Stortinget i perioden 2017 til 2021, leder SVs inkluderingsutvalg, har sittet i bydelsutvalget i Gamle Oslo og sittet i SVs programkomité.