Omar Samy Gamal

Byråd for kultur, idrett og frivillighet

Epost: omar.gamal@oslo.kommune.no
Telefon: 21 80 21 80

Omar Samy Gamal er byråd for kultur og idrett i Oslo. Han ble valgt inn i bystyret for SV i 2019 og gikk inn i byrådet etter byrådsforhandlingene mellom SV, Ap og MDG samme høst. Først som byråd for arbeid, sosiale tjenester og mangfold, og fra juni 2020 som byråd for kultur og idrett. Omar er utdannet ingeniør, har vært leder for NITO-studentene og har jobbet som lærer på Kuben videregående skole.