Gi SV beskjed!

Publisert av: Ane Fidjestøl Publisert: 25. april 2022
Oppdatert: 25. april 2022
Lesetid: ca. 1 min

Oslo SV er i gang med å utforme nytt program for kommunevalgperioden 2023 til 2027, og i den anledning inviterer vi interesseorganisasjoner og folk til å komme med innspill og ideer til det som kan bli Oslo SVs politikk de neste fire årene. 

Alle innspill kan sendes til oslo@sv.no

Er du SV-medlem og ønsker å bidra inn til programarbeidet? Ta kontakt med våre politiske grupper eller bli med i ett av de nye gruppene som settes ned i anledning programarbeidet. Du kan lese mer om dette her

Frist for å sende innspill til programkomiteen er 1. juni

For spørsmål tilknyttet programkomiteens arbeid kan man ta kontakt med leder av komiteen, Una Pasovic, på u.pasovic@gmail.com.