Oslo SVs valgkampfond

Alle lokallag kan søke om støtte til aktiviteter og prosjekter i valgkampen på inntil 5.000 kr hver.

Her finner du retningslinjer, søknadsskjema og rapportskjema:

RetningslinjerDownload
SøknadsskjemaDownload
RapportDownload