Årsmøtet 2015

Oslo SV avholdt årsmøte 28. februar – 1. mars.

Her finner du vedtakene som ble gjort på årmøtet.

Uttalelser:

Programmet:
Kommuneprogrammet 2015-2019

Her finner du sakspapirer til årsmøtet.

Nye sakspapirer 28. februar:

Redaksjonskomiteens innstillinger til sak 3 – Uttalelser og sak 6 – Vedtekter

Vedlegg 1 til redaksjonskomiteens innstillinger til uttalelser

Sak 2 Kommuneprogram – innstillinger fra redaksjonskomiteen

Nye sakspapirer fra 27. februar:

Sak 2 og Sak 3 Uttalelser endringsforslag_inkludert to etter fristen

Alle sakspapirer – uten endringsforslag til uttalelser og kommuneprogram

Nye sakspapirer fra 26. februar:

Sak 3 Uttalelser endringsforslag

Nye sakspapirer fra 20.februar:

Sak 2 Kommuneprogram endringsforslag Oppdatert 23.2

Sak 4.1 Fylkesstyrets beretning – ELGs beretning ettersendt

Sakspapirer:

Sak 1 Konstituering

Sak 2 Kommuneprogram

Sak 3 Uttalelser

Sak 4.1 Fylkesstyrets beretning

Sak 4.2 Bystyregruppas beretning

Sak 4.3 Stortingsgruppas beretning

Sak 5 Regnskap

Sak 6 Vedtekter

Sak 7 Arbeids- og organisasjonsplan

Sak 8 Budsjett 2015

Sak 9 Valg

Delegater som ønsker å få trykket opp sakspapirer til årsmøtet må melde fra om dette innen 24. februar.

Her er en lenke til viktige frister fram mot årsmøtet.