Vedtak fra Årsmøtet 2023

Oslo SV avholdt årsmøte 11. og 12. februar 2023 på Ingeniørenes hus. Her finner du alle vedtak fra møtet.

Oslo SV avholdt årsmøte 11. og 12. februar 2023 på Ingeniørenes hus. Her finner du alle vedtak fra møtet.

Oslo SVs valgprogram 2023-2027

Hovedsaker i valgkampen

Høyhusstrategi og småhusplan

Arbeidsplan for 2023-2024

Budsjett for 2023

Vedtekter

Oslo SVs valgprogram 2023-2027Last ned