Årsmøtet 2023

Årsmøtet til Oslo SV ble avholdt fra lørdag til søndag 11. og 12. februar på Ingeniørenes hus, Kronprinsens gate 17.

Du finner alle vedtak fra møtet på denne siden etter hvert som de blir klare.

Årsmøtet er åpent for alle medlemmer, og alle har tale- og forslagsrett. Det er imidlertid kun delegater som har stemmerett. Ta kontakt med ditt lokallag dersom du vil være delegat.

Hovedsaker

I år er det Oslo SVs nye valgprogram, uttalelsen om hva som skal være våre hovedsaker i valgkampen og Oslo SVs valgkampstrategi som er hovedsaker på årsmøtet. Lørdag blir det debatt om alle disse sakene.

På søndag får vi besøk av nestleder i SV, Kristi Bergstø, som skal innlede om den politiske situasjonen. I løpet av årsmøte vil vi også få taler fra ordfører Marianne Borgen og Oslo SVs stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski. Alle vedtak gjøres søndag.

Sanghefte

Saksliste

NYE sakspapir til Søndag 12.2: Innstillinger fra redaksjonskomiteene
OPPDATERT innstilling fra redaksjonskomiteen til alle saker
OPPDATERT innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalgprogrammet
Leseveilledning fra redaksjonskomiteen

Sak 1. Konstituering, dagsorden og forretningsorden
Konstituering, dagsorden og forretningsorden
Sak 2. Kommunevalgprogrammet 2023-2027
Forslag til nytt kommunevalgprogram for perioden 2023-2027
Forklaring av dissensene i programmet
Redaksjonskomiteens innstilling til alle innkomne endringsforslag til programmet
Kommentar til redaksjonskomiteen for programmet sin innstilling
Sak 3. Uttalelser
Fylkesstyret innstiller på at Årsmøtet behandler alle de innkomne uttalelsene:
U1: Løsning i Kongsveien nå! (Nordstrand SV)
U2: Bredtvedt kvinnefengsel må pusses opp nå (Bjerke og Grorud SV)
U3: Nye bad – vestkantens tur (Frogner SV)
U4: Bogstadveien bør bli bilfri (Frogner SV
U5: Ullevål-tomta (Steinar Heldal)
U6: Høyhusstrategi og småhusplan (Ola Wolff Elvevold m. fl) Les endringsforslag fra representantskapsmøtet her.
Sak 4. Valgkampstrategi
Valgkampstrategi for Oslo SV 2023 (kontakt Oslo SV for å få passord)
Sak 5. Hovedsaker i valgkampen
Innstilling til Hovedsaker i valgkampen fra Fylkesstyret
Sak 6. Arbeidsplan
Arbeidsplan for Oslo SV 2023-2024 
Sak 7. Budsjett for 2023
Budsjett for Oslo SV 2023
Sak 8. Vedtekter
Innkomne endringsforslag til Oslo SVs vedtekter
Sak 9. Regnskap 2022

Regnskap for 2022 satt opp mot budsjettet
Sak 10. Beretninger

Beretning for Stortingsgruppa
Beretning for Bystyregruppa og Byrådet
Beretning for Fylkesstyret
Sak 11. Valg av fylkesstyre, Landsstyre og Landsmøtedelegasjon
Innstilling til nytt Fylkesstyre og Landstyredelegater fra Oslo SV
Innstilling til Landsmøtedelegasjon

Redaksjonskomiteenes innstillinger i excel-format med begrunnelser fra innsender:


Formøte for nye

Onsdag 8. februar kl. 18.00 arrangerer vi et digitalt formøte for årsmøtet. Her vil vi gå gjennom hvordan et årsmøte foregår, hva som kjennetegner god partikultur og hva som trolig blir de viktigste debattene på møtet. Meld deg på møtet her, så får du tilsendt lenke til zoom.

Vi har også laget en egen håndbok om årsmøtet: Oslo SVs årsmøte på 1-2-3

Tidslinje med frister

Delegater

Lokallagenes frist for å melde inn delegater er 01. februar 2023. Årsmøtet består av til sammen 183 delegater fordelt slik:

For kontaktinformasjon til lokallagsleder kontakt Oslo SV på oslo@sv.no eller se våre nettsider: www.sv.no/oslo/kontakt/

Vedlegg