Bjerke SV

Bjerke SV jobber for en grønnere og mer rettferdig bydel. Et Bjerke hvor det er godt å vokse opp, leve og bli gammel, og hvor alle slags mennesker kan føle seg hjemme.

I dag stenges for mange ute på grunn av fattigdom. Samtidig plages mange med forurensing og støy.

Vi vil ha gode, grønne nabolag i Bjerke, hvor man kan leve trygge liv med alt det man trenger i hverdagen. Barnehager, skoler, helsetilbud, turområder og lekeplasser skal finnes i gangavstand fra der man bor.

Bjerke SV er ledet av Kathrine Steinvik og har to representanter i bydelsutvalget, Hans Vold Husum og Siv Marit Lethigangas.

Kontaktinformasjon til lokallagsledere og BU-representanter i alle Oslo SVs lokallag finner du på denne siden.