Lokallag i Oslo SV

Oslo SV har 16 lokallag. Et lag i hver av bydelene og et studentlag. Klikk på de ulike lagene under for å finne ut hvem de er og hva de jobber for.

SV har folkevalgte representanter i alle Oslos 15 bydelsutvalg (BU). I 11 av bydelene er SV en del av styringsflertallet. Vi har BU-nestlederen i tre bydeler og ni komitéledere. SVs lokallag og folkevalgte i bydelene utgjør en viktig del av SVs politiske innsats for Oslo fra dag til dag.

Kontaktinfo til lokallagsledere og SVs representanter i de ulike bydelsutvalgene finner du her.