Gamle Oslo SV

Vi kjemper for rettferdig fordeling, miljø og klima, mangfold og inkludering, gode oppvekstsvilkår for barn og unge og en trygg og god eldreomsorg i bydelen.

Gamle Oslo SV er ledet av Solveig Skaugvoll Foss og representert i bydelsutvalget med tre representanter, Gyda Kjekshus, Hajar Ben Hammou og Lasse Eriksen Bjørn.

Her finner du Gamle Oslo SVs program for 2023-2027.

Valglisten til SV for bydelsvalget i Gamle Oslo 2023 finner du her.

Våre hovedsaker:

Flere jobber til ungdom i bydelen

Bydel Gamle Oslo er et fantastisk sted å vokse opp, men for noen barn og unge er veien til rus og kriminalitet altfor kort.

Noe av det ungdommene i Gamle Oslo selv sier, er at de ønsker flere muligheter til å kunne jobbe; enten kveldsjobb, helgejobb eller sommerjobb. Bydelen har flere gode prosjekter hvor ungdom jobber på eksempelvis bibliotek, med eldre, i butikker og i barnehager.

Vi i SV mener at denne muligheten bør utvides slik at flere ungdommer kan oppleve mestring, få arbeidserfaring og tjene penger innen trygge rammer.

Flere og bedre grøntområder i bydelen

Gode grøntområder er viktig for befolkningens rekreasjon og psykiske og fysiske helse! Det er også et bidrag til å bevare biologisk mangfold, og denne sommeren har vist hvor viktig grøntområder er ved flomsikring og annen type klimatilpasning.

Vi i SV vil gi barnehagene og skolene bedre uteområder, vi vil sikre åpne og rene elver og fjord, og vi vil opprette en ny nabolagspark på Etterstadløkka.

Et Grønland å være stolte av

Alle trenger et godt sted å bo og et nabolag å være stolt av! Grønland har mye fint, men det er mye som må bli bedre.

Vi vil ruste opp Grønland Torg og t-banestasjonen og rive Nylandsbrua. Vi vil fortsette satsingen på Olafiagangen og skape et varig bilfritt byliv på Grønland. Sånn skaper vi gode møtesteder og områder folk trives i og er stolte av.

Styret:

Her finner du samarbeidsavtalen mellom SV, Ap, Rødt og MDG i Gamle Oslo i perioden 2023-27.

Kontaktinformasjon til lokallagsledere og BU-representanter i alle Oslo SVs lokallag finner du på denne siden.