Nordstrand SV

Nordstrand SV er et sosialistisk, feministisk og antirasistisk miljøparti og vi kjemper for rettferdig fordeling, miljø og klima, mangfold og inkludering, gode oppvekstsvilkår for barn og unge, og en trygg og god eldreomsorg i bydelen.

Nordstrand SV er ledet av Kristian Høy Horsberg. I Bydeslutvalget sitter Vegard Rønning Kjendsli.

Vi ønsker å forbedre kvaliteten på tjenestene i bydelen. Bydelen skal ha tillit til at innbyggerne vet hva de trenger og de ansatte vet hva de gjør. Offentlige penger skal komme brukerne til gode, ikke bli avkastning i investeringsfond for verdens aller rikeste. Nordstrand skal være en god bydel å vokse opp i, og kommunen må spille på lag med barn og unge. Innbyggerne skal ha trygg reisevei til jobb, barnehage og skole.

Nordstrand skal være en inkluderende bydel som bidrar til bosetting av flyktninger og forebygger diskriminering. Likestilling og likeverd skal stå sterkt. Det er også viktig å sikre innbyggerne tilgang på gode grøntområder. Og vi skal sørge for god, sosial, miljøvennlig og områdetilpasset lokal byutvikling.

SVs valgliste i bydel Nordstrand i 2019

1Vegard Rønning Kjendsli
2. Helene Aronsen-Kongerud
3. Kristian Høy Horsberg
4. Mona Grydeland
5. Per Øyvind Grønningssæter
6. Tora Johanne Turøy
7. Ivar Sekne
8. Astrid Kristine Breidlid
9. Tedd Urnes
10. Trine Melvær
11. Mete Seymen
12. Aase Mari K. Sætrang
13. Lars Egil Skjælaaen Heidem
14. Line Willersrud
15. Bjørn H. Heiberg
16. Tormod Jahr
17. Gunnar Hauk Gjengset
18. Terje Jacobsen

Kontaktinformasjon til lokallagsledere og BU-representanter i alle Oslo SVs lokallag finner du på denne siden.