Nordstrand SV

Nordstrand SV er et lokallag med i overkant av 150 medlemmer. Vi er i fremgang og har ambisjoner for fremtiden. Vi jobber for å bevare fellesskapet, og våre kjernesaker er bedre tilbud til de unge med gratis utlånslager for sportsutstyr og etablering av en ny aktivitetsklubb, samt å beskytte Ekebergsletta mot nedbygging og å hindre privatisering av kommunale tjenester.

Nordstrand SV er ledet av Kristian Høy Horsberg. I Bydeslutvalget sitter Vegard Rønning Kjendsli.

Bydelsprogram for Nordstrand SV 2019-2023

SVs valgliste i bydel Nordstrand i 2019

1Vegard Rønning Kjendsli
2. Birgitte Haug
3. Tedd Urnes
4. Helene Sommerseth Bakkland
5. Theo Koritzinsky
6. Inger Sylvia Johannesson
7. Asbjørn Rueslåtten
8. Lilly Næss
9. Per Øyvind Grønningsæter
10. Ivar Sekne
11. Gunnar Hauk Gjengset