Oslo Sosialistiske Studenter

Oslo Sosialistiske studenter er ledet av Sigve Fredriksen. Øvrig sammensetning av styret er: