Oslo Sosialistiske Studenter

Oslo Sosialistiske studenter er ledet av Julia Giæver. Øvrig sammensetning av styret er: