Oslo Sosialistiske Studenter

Oslo Sosialistiske studenter er ledet av Samira Elmi. Øvrig sammensetning av styret er: