Ullern SV

Vi i Ullern SV tror på fellesskapet. Vi mener at vi sammen kan bygge en bedre by.

Vi mener at innbyggernes mulighet til å delta og ha innflytelse må bli større. Sammen kan vi skape en grønnere, mer rettferdig og mangfoldig by. For å få til dette må vi ha rettferdig fordeling av goder og bidrag, vi må ta hensyn til natur og miljø, og vi må jobbe for likhet og mangfold.

Ullern SV er ledet av Guro Berge. Beate Bruun representerer SV i bydelsutvalget.

Her finner du vårt valgprogram for Ullern bydel 2023-2027.

Program for inneværende periode, 2019-2023 ligger her.

Kontaktinformasjon til lokallagsledere og BU-representanter i alle Oslo SVs lokallag finner du på denne siden.