Vestre Aker SV

Vestre Aker et et lokallag på 115 medlemmer. Du finner lokallagets facebook-side her.

Laget ledes av Øystein Jetne, som har følgende kontaktinfo:

Program og valgliste for Bydelsvalget 2023

Program og folkevalgte for Vestre Aker for perioden 2019-2023

Vestre Aker SVs program for 2019-2023

SVs lokalpolitikere i Vestre Aker 2019-2023

Lange, Ellen, gruppeleder
Observatør i Vestre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite
Telefon: 970 99 286
lange.ellen@gmail.com

Skjetne, Kjell-Torgeir
Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Medlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite
kjelltorgeir.skjetne@gmail.com

Waal, Helge
Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Medlem av Vestre Aker helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomite
helge.waal@medisin.uio.no

Lund, Tanja Cecilie
Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Vestre Aker helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomite
tanja.c.lund@gmail.com