Repskap i 2019

RS 4 2019 10.12 2019

Dagsorden RS 4 2019
Protokoll fra RS 2_2019
Protokoll fra RS 3_2019
RS 4 Valgkamprapport
RS 4 2019 Sakspapirer

Skjema for endringsforslag

Ekstraordinært RS 3 2019 21.10 2019

Dagsorden RS 3 2019

RS 2 2019 21.05 2019

Dagsorden RS 2 2019
Protokoll fra RS 1_2019
Sak 13/2019 Forslag til uttalelse om fritidstilbud 
Innstilling fra redaksjonskomiteen til sak 13_19 Fritidstilbud

RS 1 2019 05.02 2019

Dagsorden RS 1 2019
Protokoll fra RS 4 2018 051118
Sak 4/2019 Forslag til uttalelse
Sak 5/2019 Fordelingsnøkkel til Landsmøtet 2019
Sak 6/2019 Redaksjonskomité for endringsforslagene til programmet