Repskap i 2020

RS 4 2020 26.11 2020

Dagsorden for RS 4/2020 26.11
Protokoll fra RS 3/2020 29.09
Programkomiteens forslag til nytt arbeidsprogram
Vedtak: Oslo SVs endringsforslag til arbeidsprogrammet

NY: Redaksjonskomiteens innstilling (pdf)
NY: Redaksjonskomiteens innstilling (excel)


Alle innkomne endringsforslag til programmet (pdf)
Alle innkomne endringsforslag til programmet (excel)
Alle dissensene samlet

RS 3 2020 29.09 2020

Vedtatt uttalelse, 29.09 2020
Vedtatt frister for nominasjonsmøtet, 29.09 2020

Dagsorden RS 3 2020
Protokoll fra RS 1 2020

Delegatliste med nummer

Ny: Redaksjonskomiteens innstilling til uttalelsen

Vedtakssaker
Forslag til uttalelse: Slik vil SV bevare Oslo som en trygg by
Prinsipper for gjennomføring av digitalt nominasjonsmøte

Ny: Alle innkomne endringsforslag (uten innstilling).

Bakgrunnsrapport fra arbeidsgruppen på ungdomskriminalitet

RS 2 2020 19.05 2020

Dagsorden RS 2 2020
Protokoll fra RS 1 2020

Inntaksutvalgets rapport om alternative modeller for inntak til videregående skoler i Oslo.

Innkomne spørsmål til spørretimen

RS 1 2020 04.02 2020

Alle innkomne endringsforslag

Dagsorden RS 1 2020
Protokoll fra RS 4_2019
Sak 5 Oslo SVs innspill til Grønn Ny Deal
Sak 6 Prosess for arbeidsprogramdebatten