Alle sakspapirer til årsmøtet 2017

Redaksjonskomiteens innstilling 2017

Sak 1 Konstituering

Sak 2 Uttalelser

Sak 3 Bystyregruppas beretning

Sak 3 Fylkesstyrets beretning

Sak 3 Stortingsgruppas beretning

Sak 4 Regnskap 2016 og Revisjonsberetning 2016

Sak 5 Vedtekter

Sak 6 Rullering av politisk plan for bystyreperioden

Sak 7 Valgkampplan

Sak 8 Arbeids og organisasjonsplan

Sak 9 Budsjett 2017

Sak 10 Valg

Endringsforslag til uttalelsene.

Endringsforslag til alle andre saker.