Årsmøtet 2024

Årsmøtet til Oslo SV avholdes i år fra lørdag til søndag 9. og 10. mars på Gamle Munch, Tøyengata 53. Møtet starter kl. 10:00 hver dag. Innsjekkingen åpner 30 min før møtestart.

Årsmøtet er åpent for alle medlemmer, og alle har tale- og forslagsrett. Det er imidlertid kun delegater som har stemmerett. Ta kontakt med ditt lokallag og hør om de har plass i delegasjonen sin hvis du vil ha fulle rettigheter.

Frist for å fremme endringsforslag til alle vedtakssakene på møtet er innen midnatt onsdag 6. mars. Bruk dette skjemaet.

Sakspapirer

Sak 1. Dagsorden, forretningsorden og konstituering
Sak 2. Uttalelser: Fylkesstyrets innstilling

Sak 3. Arbeidsplan for Oslo SV 2024-2027
Sak 4. Budsjett 2024 (noter kommer)
Sak 5. Beretninger

Sak 6. Regnskap
Sak 7. Vedtekter
Sak 8. Valg

Hovedsaker

I år er det uttalelser og den politiske situasjonen som er hovedsaker på årsmøtet: Lørdag morgen vil SV partileder, Kirsti Bergstø , holde sin tale til årsmøtet med rom for spørsmål fra salen. Denne dages skal vi diskutere alle innkomne uttalelser, forslag til arbeidsplan og budsjett.

Vi har også invitert tidligere byrådsleder Raymond Johansen til en sofaprat med Sunniva Holmås Eidsvoll, om hva vi har lært etter åtte års rød-grønt byrådssamarbeid i Oslo.

På kvelden er det som alltid fest – denne gangen i Hagegata 23 – med dans, musikk, mat for en billig penge og garantert god stemning. (Kanskje det til og med blir Kahoot?)

Søndag vil Oslo SVs leder, Sunniva Holmås Eidsvoll , åpne møtet med sin tale. Vi vil også få hilsningstaler fra allierte organisasjoner. Alle vedtak gjøres søndag.

Saksliste

Sak 1: Konstituering, forretningsorden og dagsorden
Sak 2: Uttalelser
Sak 3: Arbeids- og organisasjonsplan
Sak 4: Budsjett 2024
Sak 5: Beretninger fra Fylkesstyret, Bystyregruppa og Stortingsgruppa
Sak 6: Regnskap 2023
Sak 7: Vedtekter
Sak 8: Valg av fylkesstyre, Landsstyrerepresentanter og nominasjonskomite


Sakspapirer gjøres tilgjengelig på denne nettsiden etter hvert som de blir klar, og senest innen 18. februar.

Tidslinje med frister

Delegater

Årsmøtet består av til sammen 181 delegater fordelt slik:

For kontaktinformasjon til lokallagsleder kontakt Oslo SV på oslo@sv.no eller se våre nettsider: www.sv.no/oslo/kontakt/

Formøte for nye

Onsdag 6. mars kl. 18.00 arrangerer vi et digitalt formøte for årsmøtet. Her vil vi gå gjennom hvordan et årsmøte foregår, hva som kjennetegner god partikultur og hva som trolig blir de viktigste debattene på møtet. Mer info kommer

Meld deg på møtet her, så får du tilsendt lenke til zoom.

Vi har også laget en egen håndbok om årsmøtet: Oslo SVs årsmøte på 1-2-3