Årsmøtet 2021

Oslo SV avholdt årsmøte 5.-6.3 2021 på Zoom.

I år var det uttalelser og vedtak av valgkampstrategi som var hovedsaker på årsmøtet. Fredag diskuterte årsmøtet alle innkomne uttalelser.

Lørdag var dagen for partileder Audun Lysbakken sitt analytiske foredrag om det politiske situasjonen, med påfølgende debatt. Vi fikk også en debatt om hva som skal være Oslo SV strategi i valgkampen. Alle vedtak ble gjort denne dagen.

Vedtak

Organisatoriske vedtak

Uttalelser