Frogner SV

For et grønnere og mer rettferdig Frogner.

Frogner er mangfoldig og folkerik, men samtidig en bydel fylt av kontraster. Her finnes villabebyggelse og bygårder, nærhet til marka og fjorden, et rikt kulturtilbud og ikke minst vår egen «storstue», Frognerparken. Samtidig preges bydelen også av tett trafikk, trangboddhet og enorme forskjeller i makt og rikdom. Dette ønsker SV å gjøre noe med.

Frogner SV er ledet av Alida Domaas, mens Karin Harnæs representerer SV i bydelsutvalget.

Kontaktinformasjon til lokallagsledere og BU-representanter i alle Oslo SVs lokallag finner du på denne siden.