Østensjø SV

Østensjø SV vil at bydelen vår skal være en bydel for de mange.

Vi i Østensjø SV jobber for at barn og unge skal ha gode møteplasser både i og utenfor skoletid, at arbeidsplassene våre skal være trygge og gode å gå til. Vi vil det skal være trygt og ferdes i hele bydelen, som fotgjenger, syklist, eller som bruker av annen transport. Med nær beliggenhet til Østmarka og Østensjøvannet, er vi også opptatt av å bevare det biologiske mangfoldet som finnes i bydelen vår.

Østensjø SV er ledet av Aina Larssen og representert i bydelsutvalget med to representanter, Hanne Eldby og Steinar Fuglevåg.

Les Østensjø SVs program for 2023-2027 her.

Les Østensjøerklæringen for 2019-2023 her.

Kontaktinformasjon til lokallagsledere og BU-representanter i alle Oslo SVs lokallag finner du på denne siden.