St. Hanshaugen SV

St. Hanshaugen SV jobber for å utjevne forskjeller og skape et grønnere og mer inkluderende samfunn i bydelen.

St. Hanshaugen er en bydel som strekker seg fra øst til vest – fra Oslo sentrum og helt opp til Marienlyst. SV vil jobbe for å utjevne forskjellene i en bydel med Oslos nest høyest kvadratmeterpris, samtidig som vi har prosentvis flere lavinntektsfamilier enn snittet i Oslo.

For å skape et grønnere og mer inkluderende samfunn på St. Hanshaugen vil vi sikre fritidsaktiviteter for barn og unge, tilrettelegge for at skoler kan tilby korps, idrett og andre frivillige aktiviteter. Vi vil videreutvikle bilfritt byliv, jobbe for bedre kollektivtransport og bedre fremkommelighet for syklister og folk med nedsatt bevegelsesevne, så vi blir en bydel for alle.

St. Hanshaugen SV er en del av det styrende flertallet i bydelen og styrer på en plattform bestående av SV, MDG og AP.

St. Hanshaugen SV er ledet av Benedicte Bjerknes og representert i bydelsutvalget med to representanter, Nina Zimmer, leder av Oppvekst-, Kultur- og Lokalsamfunnskomitéen og Martin Petrie medlem av Miljø-, og byutviklingskomitéen. I tillegg sitter Lejla Malakou som fast representant i Helse- og sosialkomitéen.

Kontaktinformasjon til lokallagsledere og BU-representanter i alle Oslo SVs lokallag finner du på denne siden.