Årsmøtet 2018

Oslo SV avholdt årsmøte 2.-3. mars 2018 i Hagegata 23 på Tøyen.

Her er alle vedtakene fra møtet.

Fristen for å sende inn endringsforslag til alle saker gikk ut natt til 28. februar. Du finner alle endringsforslag her.

Her finner du alle de opprinnelige sakspapirene til møtet:

Sak 1 Konstituering, dagsorden og forretningsorden
Sak 2 Uttalelser
Sak 2 Fylkesstyrets innstilling til hvilke uttalelser som skal behandles
Sak 3_1 Fylkesstyrets beretning
Sak 3_2 Bystyregruppas beretning
Sak 3_3 Stortingsgruppas beretning
Sak 4 Arbeids og organisasjonsplan 2018
Sak 5 Budsjett 2018
Sak 6 Regnskap 2017
Sak 7 Politisk plan for byrådsperioden
Sak 8 Vedtekter
Sak 9 Valg

Her finner du et program for årsmøtet:

Program 2018

Sanghefte

Er dette ditt første årsmøte? Her finner du litt mer infomasjon om de forskjellige sakene på programmet?