Vedtak fra årsmøtet 2018

Her finner du alle vedtak fra Oslo SVs årsmøte 2.-3. mars 2018

Uttalelser

Organisatoriske saker