Årsmøtet 2020

Oslo SV avholdt årsmøte 29.2-1.3 2020 i på Tøyen.

I år var det uttalelser på SVs byrådsområder som var hovedsaker på årsmøtet: Lørdag diskuterte årsmøtet Fylkesstyrets egne og alle innkomne uttalelser – og vi fikk innledninger fra SVs byråder Inga Marte Thorkildsen og Omar Gamal.

Lørdag var også dagen for partileder Audun Lysbakken sitt analytiske foredrag om det politiske situasjonen, med påfølgende debatt.

Programmet søndag ble åpent av ordfører Marianne Borgen. Alle vedtak ble gjort denne dagen.

Denne dagen fikk vi også en innledning fra leder av Oslo SV, Sunniva Holmås Eidsvoll, til debatten om fire nye rødgrønne år for Oslo-politikken: Hva skal være SVs prioriterte satsninger.

Organisatoriske vedtak

Oslo SVs arbeidsplan 2020-2023
Budsjett 2020
Valg av styre, landsstyrerepresentant og revisor
Valg av nominasjonskomité med mandat
Oslo SVs gjeldende tilleggsvedtekter

Vedtatte uttalelser

Arbeid for alle!
En velferdsstat på barns premisser
Frihet, verdighet og selvbestemmelse for befolkningen i Kashmir
Stans regjeringas angrep på kvinners grunnleggende rettigheter
Vi må tenke nytt om særskilt språkopplæring
Styrk språktilbudet til samiske barn og unge i Oslo
Boligpolitisk satsing for eldre
Knytt fjordbyen tettere sammen med hele Oslo


Sakspapirer til møtet

Redaksjonskomiteens innstilling finner du her.

Alle innkomne endringsforslag (pdf).

Sak 1 Dagsorden, forretningsorden og konstituering
Sak 2 Uttalelser
Sak 3 Arbeidsplan
Sak 4 Budsjett 2020
Sak 5.1 Fylkesstyrets beretning
Sak 5.2 Bystyregruppas beretning
Sak 5.3 Stortingsgruppas beretning
Sak 6 Regnskap 2019
Sak 7 Vedtekter
Sak 8 Valg

Program-for-Oslo-SVs-årsmøte-2020Download